Waarden

Nabijheid, uitwisseling en ontwikkeling van het lokale artistieke gebeuren.

Het initiatief Kilti ziet het daglicht in februari 2014 op initiatief van drie vrienden, actief binnen cultuur en burgerbewegingen, met een sterk engagement voor duurzame economie: Antoine Manier, Hélène Marchal et Laudine Verbraeken. Ze verenigen zich en engageren zich samen voor een project dat twee doelstellingen samenbrengt die hen nauw aan het hart liggen :

  • Zoveel mogelijk mensen naar cultuur toe leiden, zowel volwassenen als kinderen, zonder onderscheid te maken in culturele en professionele afkomst of geografische afstand.
  • Lokale culturele plekken en artiesten in de spotlights zetten, hen zichtbaarheid geven en hun artistieke stem laten horen.

Kilti is ook :

  • Publieken sensibiliseren, zelfs wanneer ze ver van de kunsten en cultuur afstaan.  
  • Een alternatief aanbieden om de rijkdom van zijn/haar stad te ontdekken en de uitwisseling van publieken bevorderen.
  • Een grote culturele diversiteit aanbieden met een kwalitatieve programmatie, die zelfs de meest bijzondere creaties naar waarde schat
  • Meewerken aan de leefbaarheid van lokale artiesten en hun kunst
  • Een duurzaam netwerk van artistieke en culturele partners creëren

Het is een verbindend en gemeenschapsvormend project rond kunstwerken en –plekken die net zo divers zijn als hun publiek. We nodigen dan ook uit tot ontmoeting en uitwisseling om bepaalde gewoontes te desacraliseren en anderen op te waarderen.

Ons economisch model, dat op deze waarden gebouwd is, wil artiesten en culturele plekken ten goede komen. De aankoop is dan ook een betrokkenheidsactie van het publiek in het kader van de ontwikkeling van het artistieke en culturele lokale leven.

Het Kilti Team

Log in